Peygamberlerin Sayısı Kaçtır-Hakkında Bilgi

İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem’den son Peygamber Hz. Muham-med’e kadar gelip geçen peygamberlerin sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Peygamberimizin hadislerinden peygamberlerin sayılarının yüz yirmi dört binin üstünde olduğunu öğrenmekteyiz. Onların sayılarını ancak Al-lahü Teâlâ bilir. –

Bu bakımdan peygamberlerin sayılarını söylemeden toptan, isimlerini Kur’ân-ı Kerîm’de geçenlere de ayrı ayrı îman etmek gerekir. Gönderilen bütün peygamberlerin Kur’ân’da geçmediğini yine Kur’ân’dan öğreniyoruz : «Gerçekten Biz, senden önce bir çok peygamber gönderdik,- onlardan kimini sana haber verdik, kimini de haber verip anlatmadık…»

İlk insan ve ilk Peygamber Hz. Âdem’den son Peygamber Hz. Muham-med’e kadar gelip geçen peygamberlerin sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Peygamberimizin hadislerinden peygamberlerin sayılarının yüz yirmi dört binin üstünde olduğunu öğrenmekteyiz. Onların sayılarını ancak Al-lahü Teâlâ bilir. –

Bu bakımdan peygamberlerin sayılarını söylemeden toptan, isimlerini Kur’ân-ı Kerîm’de geçenlere de ayrı ayrı îman etmek gerekir. Gönderilen bütün peygamberlerin Kur’ân’da geçmediğini yine Kur’ân’dan öğreniyoruz : «Gerçekten Biz, senden önce bir çok peygamber gönderdik,- onlardan kimini sana haber verdik, kimini de haber verip anlatmadık…» (4)

Kuranı Kerimde İsmi Geçen Peygamberler-Kaç Tanedir

Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberler yirmi beş tane olup gönderiliş sırasına göre şunlardır :
1— Hz. Âdem 13— Hz. Harun
2— Hz. İdris 14-^ Hz. Musa
3— Hz. Nûh 15— Hz. Davud
4— Hz. Hûd 16— Hz. Süleyman
5— Hz. Salih 17— Hz. Eyyuh
6— Hz. Lût 18— Hz. Zülkifl
7— Hz. İbrahim 19— Hz. Yûnus
8— Hz. İsmail 20— Hz. İlyas
9— Hz. İshak 21— Hz. El-Yesâ
10— Hz. Yikub 22— Hz. Zekeriyya
11— Hz. Yûsuf 23— Hz. Yahya
12— Hz. Şuayb 24— Hz. İsâ

Tavsiye  Kediler Mart ayın’da neden bağırarak miyavlar?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir