Kuranı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikleri

-Bugünkü Tevrat ve İncil gönderildikten asırlarca sonra yazıldıkları ve yazılanların da doğruluğu kesin olmadığı için Allah sözü olmaktan çıkmışlardır. Kur’ân-ı Kerîme gejince âyet âyet gönderildiği andan itibaren titizlikle yazılmış ve ezberlenmiştir. Âyetleri arasına tek bir insan sözü karıştırıimamıştır. Bu yönüyle başından sonuna kadar Allah kelâmıdır.

-Diğer kitaplar, peygamberlerin bağlı bulundukları milletlere gönderildiği halde, Kur’ân-ı Kerîm bütün insanlar, cinler ve kâinata gönderilmiştir. Bu bakımdan herkesin Kur’ân-ı Kerîme inanması, emir ve yasaklarına uyması gerekir. Zira Kur’ân-ı Kerîm gönderildikten sonra diğer kitapların, hükmü kalmamıştır.

-Kur’ân-ı Kerîm, herhangi bir insan tarafından taklit edilem.iyecek kadar büyük üstünlüğe sahiptir. Gerçekten tarih boyunca bir çok kimse, Kur’ân-ı Kerîm’deki âyetleri ve sûreleri taklit ederek onlara benzer sözler söylemeye çalışmış fakat hiçbirisi bunu başaramamıştır.

-Kur an-ı Kerîm, içinde yazılı sözlerin son derece açık, edebî, geniş ve.derin anlamlara sahip olması itibarıyla diğer kitaplardan tamamen ayrı bambaşka bir üstünlüğe sahiptir. Tevrat’ın 3, İncil’inse 4 ayrı nüshasının bulunması en azından kendi aralarında birliğe gidemeyiş sonucu birinde olanı diğeri yalanlamaktadır.

-Kur’ân-ı Kerîm’in bir başka üstünlüğü de İlmî gerçekleri henüz keşfedilmeden önce bildirmesi, bildirdiği gerçeklerin ilim ve fenle bağdaşmasıdır. Nitekim, güneşin kendi ekseni etrafında döndüğü (5), gökler âleminde hayat sahibi varlıklar bulunduğu (6) Kur’ân’da haber verilmiştir.

Tavsiye  İman Nedir-Kısaca-Tanımı-Sözlük Anlamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir